Izjava o pristupačnosti

URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnim u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).
Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice ustanove URIHO (https://www.uriho.hr)

Status usklađenosti

Mrežna lokacija https://www.uriho.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19).

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, mrežna lokacija https://www.uriho.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti. Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u slijedećim dijelovima sadržaja:

Mrežna stranica većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

  • Mapa nije u potpunosti pristupačna, ne može se po njoj kretati, može se samo povećati
  • Određeni video materijali djelomično ne zadovoljavaju AA ili AAA razinu jer nemaju titlove te prijevode na znakovni jezik. Sadržaj videa implementiran je putem youtube-a.
  • PDF datoteke nisu pristupačne jer nisu prilagođene čitačima ekrana
  • Facebook like i share buttoni nisu pristupačni jer su implementirani kroz Facebook-ov element.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. ožujka 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene URIHO-a, ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i tima stručnjaka iz tvrtke Visoka razina d.o.o.

URIHO, ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni. Izjava je zadnji put preispitana u lipnju 2022.


Povratne informacije i podaci za kontakt


U slučaju da korisnik treba informacije koje su na mrežnim stranicama ustanove URIHO objavljene u nepristupačnom obliku ili je primijetio neusklađenosti koje nisu obuhvaćene opisom iz stavke Nepristupačan sadržaj, korisnik se može javiti:

  • putem e-pošte na adresu agospocic@uriho.hr,
  • putem telefona na broj 01/6444491 u radnom vremenu od 8 do 16 sati
  • poštom na adresu Avenija Marina Držića 1, 10000 Zagreb.

URIHO, ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju da korisnik mrežnih stranica ustanove URIHO nije zadovoljan odgovorima na upit, obavijesti o neusklađenostima ili smatra da URIHO nije udovoljio zahtjevu za pristupačnim informacijama, mogu se obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 2099 100 ili putem e-pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr