Potpore ZOSI

Naziv programa korisnika: Ugovor o dodjeli posebnih sredstava sklopljen između Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, iz Zagreba, Antuna Mihanovića 3 i URIHO- Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, iz Zagreba, Avenija Marina Držića 1

Kratki opis programa: dodjela posebnih sredstava korisniku za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama na način ulaganja u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje pružaju pomoć osobama s invaliditetom u primjeni novih tehnologija i opreme te izgradnju ili širenje prostora (uključujući i obnovu) zaštitne radionice , a sve u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kroz razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa

Ciljevi i očekivani rezultati: Nabava novih tehnologija i opreme utjecat će na zapošljavanje i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom kao i ulaganje u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje pružaju stručnu pomoć osobama s invaliditetom u primjeni novih tehnologija i opreme – programi osposobljavanja i usavršavanja kojima će se steći nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad osoba s invaliditetom, izgradnja ili širenje, uključujući obnovu, prostora zaštitne radionice u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom.

Ukupna vrijednost programa i iznos koji sufinancira Zavod je 20.000.000,00 kn, po stavkama aktivnosti kako slijedi:

  1. Nabava novih tehnologija i opreme u svrhu zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom u ukupnom iznosu sufinanciranja 5.152.395,35 kn,
  2. Ulaganja u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje pružaju stručnu pomoć osobama s invaliditetom u primjeni novih tehnologija i opreme (programi osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad osoba s invaliditetom u ukupnom iznosu sufinanciranja do 169.063,60 kn,
  3. Izgradnje ili širenja, uključujući i obnovu, prostora zaštitne radionice u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom u ukupnom iznosu sufinanciranja do 14.678.541,05 kn

Razdoblje provedbe programa: 15. travanj 2020. g. do 15. travanj 2023.g.

Kontakt za više informacija:  uriho@uriho.hr, 01/6184-200