Potpore ZOSI

Naziv programa korisnika: Ugovor o dodjeli posebnih sredstava sklopljen između Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, iz Zagreba, Radnička cesta 1 i URIHO- Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, iz Zagreba, Avenija Marina Držića 1.

Kratki opis programa: dodjela posebnih sredstava korisniku za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama, te izgradnju ili širenje prostora (uključujući i obnovu) zaštitne radionice, a sve u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kroz razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa.

Ciljevi i očekivani rezultati: Nabava novih tehnologija i opreme utjecat će na zapošljavanje i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom kao i izgradnja ili širenje, uključujući obnovu, prostora zaštitne radionice u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom.


Ukupna vrijednost programa i iznos koji sufinancira Zavod je 2.647.058,75 € (19.994.264,16 kn), po stavkama aktivnosti kako slijedi:

1.      Nabava novih tehnologija i opreme u svrhu zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom u ukupnom iznosu sufinanciranja 698.580,42 € (5.263.454,16 kn),

2.      Izgradnja ili širenje  (uključujući i obnovu) poslovnog prostora zaštitne radionice u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom u ukupnom iznosu sufinanciranja do 1.948.478,33 € (14.680.810,00 kn)

Razdoblje provedbe programa: 16. siječnja 2023. g. do 31. ožujka 2026. g.

Kontakt za više informacija: uriho@uriho.hr, 01/6184-200