Jednostavna nabava

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - NADZOR PJ KONFEKCIJA - ODJEL MJERA I VEZILJA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - NADZOR PJ KONFEKCIJA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - NADZOR IVANČICA I GAM

Nabava usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluge podatkovnog povezivanja – L3 IP VPN

 • Novi-postupak-dokumentacija.zip Preuzmi
 • Prilog-1.-SVEUKUPNA-REKAPITULACIJA.xlsx Preuzmi
 • Prilog-1b.-TROŠKOVNIK-(INTERNET).xlsx Preuzmi
 • Prilog-1a.-TROŠKOVNIK-(TELEFON).xlsx Preuzmi
 • ODLUKA-O-PONIŠTENJU-POSTUPKA.pdf Preuzmi
 • Govorne-usluge-i-pristup-intenetu.zip Preuzmi
 • Prilog-1.-SVEUKUPNA-REKAPITULACIJA.xlsx Preuzmi
 • Prilog-1b.-TROŠKOVNIK-(INTERNET).xlsx Preuzmi
 • Prilog-1a.-TROŠKOVNIK-(TELEFON).xlsx Preuzmi

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

 • Troškovnik---Izvođenje-radova-na-sustavu-klimatizacija---Supilova-1.xlsx Preuzmi
 • DON---Izvođenje-radova-na-sustavu-klimatizacija-u-poslovnim-prostorima-PJ-Kožna-galanterija-i-obuća-na-lokaciji-Supilova-1.docx Preuzmi
 • Troškovnik-47-JN.23---Plinski-viličar.xlsx Preuzmi
 • Poziv-47-JN.23---Plinski-viličar-(002).docx Preuzmi
 • Poziv---Nabava-prof.-stroja-za-završno-glačanje.pdf Preuzmi
 • Troškovnik-43-JN.23---prof.-stroj-za-glačanje.pdf Preuzmi
 • Poziv-na-dostavu-ponude---36-JN.23.doc Preuzmi
 • Prilog-2.---TROŠKOVNIK-USLUGA-ODRŽAVANJA-INFORMATIČKE-OPREME.xlsx Preuzmi
 • Poziv-57-JN.23---Projektiranje-(Preuređenje---Uprava-Konfekcije)v01.pdf Preuzmi
 • Prilog-5.-Prikaz-katastarske-čestice-i-snimku-s-geoportala-(2).pdf Preuzmi
 • Poziv-62-JN.23---Projektiranje-(Odjel-mjere-i-vezilje---Konfekcija)_v01-(1).pdf Preuzmi
 • Prilog-5.-Prikaz-katastarske-čestice-i-snimku-s-geoportala-(2).pdf Preuzmi
 • Poziv-55-JN.23---Projektiranje-(Preuređenje-Ivančica-i-GAM)-v01.pdf Preuzmi
 • Prilog-5.-Prikaz-katastarske-čestice-i-snimku-s-geoportala-(2).pdf Preuzmi
 • Poziv-49-JN.23--Projektiranje-restorana-(Kajzerica).pdf Preuzmi
 • Projektni-zadatak-49-JN.23.pdf Preuzmi

Uputa o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga

 • UPUTA-O-POSTUPANJU---JEDNOSTAVNA-NABAVA.pdf Preuzmi

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave

 • Obavijest-o-poništenju---49-JN.23.pdf Preuzmi