TEHNOLOGIJA KOJA POKREĆE SVIJET

Prošli tjedan u Brnu održana je pilot edukacija “Implementacija asistivne tehnologije u nestrukovno obrazovanje osoba s invaliditetom”. Edukacija se temelji na istoimenom kurikulumu koji je drugi intelektualni ishod IEDA projekta. Partneri Teresias Centar i Ludor Engineering odgovorni su za izradu kurikuluma, organizaciju i provedbu pilot edukacije. Sama edukacija ima svrhu prikupljanja povratnih informacija kroz evaluaciju od strane ciljane skupine (pružatelji nestrukovnog obrazovanja). Cilj ovog kurikuluma i pripadajućih radnih i didaktičkih materijala je promoviranje univerzalnog dizajna i inkluzivnog pristupa za sve. Na edukaciji smo naučili kako nove tehnologije koje koristimo svakodnevno mogu postati asistivne tehnologije za OSI, ako ih znamo adekvatno koristiti.

26.07.2021