Pravni Akti

Pravni okvir ustanove URIHO

 1. ZAKON O USTANOVAMA (NN 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19, 151/22)
 2. ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23)
 3. ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM ( NN 157/13,152/14,39/18,32/20)
 4. PRAVILNIK O POTICAJIMA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM (NN145/20)
 5. PRAVILNIK O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I CENTRIMA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSOBA S INVALIDITETOM (NN75/18)
 6. PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KVOTE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM (NN75/18,120/18,37/20, 145/20)
 7. PRAVILNIK O ZAŠTITNIM RADIONICAMA I INTEGRATIVNIM RADIONICAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM (NN 75/2018)
 8. ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (25/13,85/15, 69/22)
 9. ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN120/16, 114/22)OPĆI AKTI

 • Kolektivni-ugovor-URIHO-ZAGREB-od-1.1.2024._compressed.pdf Preuzmi
 • Pravilnik-o-održavanju-i-korištenju-službenih-vozila-Ustanove.pdf Preuzmi
 • Izmjene-i-dopune-Statuta.pdf Preuzmi
 • Statut-ustanove-URIHO.pdf Preuzmi
 • Etički-kodeks.pdf Preuzmi
 • Pravilnik-o-postupku-unutarnjeg-prijavljivanja-nepravilnosti.pdf Preuzmi
 • Pravilnik-o-poslovnoj-i-profesionalnoj-tajni.pdf Preuzmi
 • Protokol-o-testiranju-na-alkohol,-droge-i-druga-sredstva-ovisnosti-na-radnom-mjestu.pdf Preuzmi

DOKUMENTI

 • FINANCIJSKO-IZVJEŠĆE-I-XII-2023---ZAVRŠNA-VERZIJA-25.6.2024..pdf Preuzmi
 • FINANCIJSKO-IZVJEŠĆE-I-XII-2022.--ZAVRŠNO.pdf Preuzmi
 • FINANCIJSKI-PLAN-2023..pdf Preuzmi
 • Izvješće-o-rezultatima-poslovanja-za-2021..pdf Preuzmi
 • Politika-kvalitete.pdf Preuzmi
 • FINANCIJSKI-PLAN-ZA-2022.-g..pdf Preuzmi
 • Izvješća-2019.pdf Preuzmi
 • Izvješća-2018.pdf Preuzmi
 • Izvjesce-o-rezultatima-poslovanja-I-XII.-2020..pdf Preuzmi
 • Financijski-plan-2021.pdf Preuzmi
 • Odluka-o-odabiru---zakup-poslovnog-prostora-novo.pdf Preuzmi