Službenica za informiranje

Službenica za informiranje:

Ana Gospočić, dipl.polit.
Tel: 01/ 644 4 491
E-mail: agospocic@uriho.hr

OBRASCI - PRISTUP INFORMACIJAMA

  • Obrazac-1-Zahtjev-za-pristup-informacijama.doc Preuzmi
  • Obrazac-3-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija.doc Preuzmi
  • Obrazac-2-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije.doc Preuzmi
  • KRITERIJI-ZA-ODREĐIVANJE-VISINE-NAKNADE-KOD-PRAVA-NA-PRISTUP-INFO.docx Preuzmi
  • Odluka-o-imenovanju-službenice-za-informiranje.pdf Preuzmi