ERASMUS + Equalling2

URIHO-v prvi Erasmus / IEDA proglašen primjerom dobre prakse

“Inkluzivno obrazovanje - osiguravanje pristupačnosti neformalnog obrazovanja odraslih, osobama s invaliditetom” bio je prvi URIHO-v pokušaj bavljenja Erasmus+ projektima. Doveli smo ga kraju u lipnju ove godine, nakon gotovo tri godine suradnje sa šest partnera iz Češke, Slovačke, Austrije, Grčke, Slovenije i Rumunjske. Kao produkti ove suradnje nastali su vrlo vrijedni i korisni alati za sve koji rade za OSI ili s OSI. To su dva kurkuluma s pratećim radnim i didaktičkim materijalima: Kurikulum o metodama i tehnikama za poučavanje odraslih OSI, Kurikulum o primjeni asistivnih tehnologija u neformalno obrazovanje odraslih OSI i Priručnik o uključivanju OSI u neformalno obrazovanje odraslih.

Iako su svi ovi materijali usmjereni na neformalno obrazovanje znanja i iskustvo sakupljeno u njima može biti široko primjenjivo. Preuzmite ih, koristite i poučite se o uključivanju OSI, uz naše materijale to je lako!

Nova URIHO-va publikacija - Guide to universal design

U sklopu projekta Erasmus+ EQUALLING2 URIHO-ve stručnjakinje iz Službe za rehabilitaciju izradile su kratki vodič o univerzalnom dizajnu. Univerzalni dizajn je pokret čija načela promiču dizajn usluga i proizvoda koji su dostupni svima. Može se primjeniti na apsolutno sve, od poučavanja do izrade spavaćica i upravo o tome govori naš vodič. Obzirom da je univerzalni dizajn nastao upravo kroz osiguravanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom, URIHO-ve stručne radnice posjeduju puno znanja i iskustava koje su pokušale spakirati u ovaj mali vodič.

Trenutno je vodič dostupan samo na engleskom jeziku, no vjerujemo da ćemo izraditi i hrvatsku varijantu kako bi je načinili korisniom.

Autorice vodiča su redom: Antonija Mekinić, Mia Pavlić Cindrić, Iva Baričević, Jelena Opačak i Iva Šušak. Za grafičko oblikovanje zaslužan je također naš URIHO-vac Ivan Osman iz proizvodne jedinice Tisak i kartonaža.

Logo Equalling

URIHO-va projektna suradnja u okviru Erasmus+


URIHO se pridružio partnerstvu koje za cilj ima učiniti obrazovanje odraslih inkluzivnijim i svrhovitijim.

Radi se o suradničkom konzorciju više organizacija iz više europskih zemalja koji za cilj imaju unaprijediti kompetencije pružatelja obrazovanja odraslih.

Teme kojima se projekt bavi su intersektorska suradnja, međukulturna medijacija te inkluzija.

Očekuje se razvoj vrlo široke lepeze projektnih rezultata koji uključuju : istraživanje o obrazovanju odraslih, vodič o univerzalnom dizajnu, trening o univerzalnom dizajnu, andragoške materijale, edukativni youtube kanal te online tečaj za pružatelje obrazovanja odraslih.

Glavna uloga URIHO-a je dijeliti svoje iskustvo u poučavanju OSI, ali zajedno s partnerima raditi na kreiranju pristupačnih i inkluzivnih projektnih rezultata.

Ukupna vrijednost projekta je 400.000,00 eura, a trajati će 30 mjeseci.

Eu Flag Erasmus Vect Pos