ERASMUS + Equalling2

Nova URIHO-va projektna suradnja u okviru Erasmus+

URIHO se pridružio partnerstvu koje za cilj ima učiniti obrazovanje odraslih inkluzivnijim i svrhovitijim.

Radi se o suradničkom konzorciju više organizacija iz više europskih zemalja koji za cilj imaju unaprijediti kompetencije pružatelja obrazovanja odraslih.

Teme kojima se projekt bavi su intersektorska suradnja, međukulturna medijacija te inkluzija.

Očekuje se razvoj vrlo široke lepeze projektnih rezultata koji uključuju : istraživanje o obrazovanju odraslih, vodič o univerzalnom dizajnu, trening o univerzalnom dizajnu, andragoške materijale, edukativni youtube kanal te online tečaj za pružatelje obrazovanja odraslih.

Glavna uloga URIHO-a je dijeliti svoje iskustvo u poučavanju OSI, ali zajedno s partnerima raditi na kreiranju pristupačnih i inkluzivnih projektnih rezultata.

Ukupna vrijednost projekta je 400000 eura, a trajati će 30 mjeseci.

Eu Flag Erasmus Vect Pos