Radni centar

Radni centar za nezaposlene osobe s invaliditetom

Rad u radnom centru novi je oblik rehabilitacijskih mjera i aktivnosti za nezaposlene osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj čiji je cilj održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti za neposrednu pripremu za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

URIHO – v Radni centar započeo je s radom 6. travnja 2009. godine. Njegov program ima naglašeno funkcionalni karakter u smislu aktualizacije svih potencijala osobe s invaliditetom. Njegova posebnost ogleda se u tome što su tempo i dometi svladavanja sadržaja programa prilagođeni sposobnostima, znanjima i vještinama svake pojedine osobe s invaliditetom. To podrazumijeva naglašeni individualizirani pristup radu s osobama s invaliditetom.

Osnovni ciljevi osnivanja Radnog centra za osobe s invaliditetom bili su:

 • jačanje radnih potencijala nezaposlenih osoba s invaliditetom,
 • obnavljanje stručnih znanja i vještina te unapređenje komunikacijsko – socijalnih vještina,
 • procjena zapošljivosti nezaposlenih osoba s invaliditetom,
 • jačanje zapošljivosti i konkurentnosti nezaposlenih osoba s invaliditetom na tržištu rada,
 • podrška u pronalaženju odgovarajućeg posla,
 • jačanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom u život i rad zajednice

Ciljnu skupinu Radnog centra čine teže zapošljive nezaposlene osobe s invaliditetom koje se po svojim sposobnostima te prethodno stečenim znanjima i vještinama nalaze između radne okupacije i radnog odnosa u zaštitnim radionicama i integrativnim tvrtkama, odnosno na otvorenom tržištu rada.

Metode rada radnog centra

Programska koncepcija predviđa sljedeće grupe aktivnosti:

 • selekcija korisnika,
 • provođenje tzv. dijagnostičkog tjedna,
 • provođenje programa radne dijagnostike za utvrđivanje preostalih radnih sposobnosti, znanja, vještina i navika osoba s invaliditetom stečenih u prethodnom obrazovanju ili osposobljavanju za samostalan život i rad,
 • izrada perspektiva,
 • provođenje programa i radnog treninga za održavanje i usavršavanje radnih vještina, te stjecanje novih znanja, vještina i navika različitih zanimanja i radnih mjesta (pomoćna krojačica, pomoćni kožni galanterista, pomoćni knjigoveža, pomoćni bravar, pomoćni obućar te najnovije – pomoćni kuhar),
 • provođenje programa socijalno – komunikacijskih aktivnosti u okviru produžene rehabilitacije korisnika,
 • praćenje korisnika uz procjenu stupnja zapošljivosti osoba s invaliditetom,
 • radna praksa / radna proba (on the job training) korisnika,
 • posredovanje pri zapošljavanju te pružanje podrške prilikom prelaženja osobe s invaliditetom iz radnog centra u zaštitnu radionicu ili na otvoreno tržište rada (uz job coaching i po potrebi potpomognuto zapošljavanje).

Poslove obavlja interdisciplinarni i interinstitucionalni tim stručnjaka: instruktori za različita zanimanja, defektolozi, socijalni radnik, psiholog, tehnolog te HZZ – ovi stručni savjetnici za zapošljavanje.

Pri tome se koriste različiti oblici i pristupi u radu kao na primjer.:

 • individualni rad s korisnicima (usvajanje znanja, vještina i navika, opservacija, korekcije ponašanja, intervjui),
 • grupni rad – radionice socijalno – komunikacijskih vještina (tzv. soft skills),
 • timske sjednice (krajem svakog mjeseca, prema potrebi i češće),
 • rad s obiteljima korisnika,
 • radna praksa / radna proba (on the job training) korisnika,
 • kontakti s poslodavcima od strane HZZ – a i predstavnika tima RC – a (nakon prvih procjena zapošljivosti korisnika) itd.

Trajanje aktivnosti RC – a za jednog korisnika za sada je 6 mjeseci. S obzirom na strukturu i težinu njihovog invaliditeta, objektivno bi bilo potrebno omogućiti radno – socijalni trening u trajanju od 12 mjeseci uz osiguravanje mogućnosti iznimnog produženja daljnjih 6 mjeseci.

Tijekom rada i boravka korisnika u Radnom centru uočene su poteškoće koje, ukoliko se na njih ne djeluje na odgovarajući način, mogu dodatno negativno djelovati na zapošljivost korisnika, kao na primjer:

 • slaba motivacija,
 • niska razina samopouzdanja,
 • nedovoljna razina socijalne podrške osobi s invaliditetom,
 • emocionalna nadgradnja naknadno stečenog invaliditeta:

Zato se paralelno provode programi psiho – socijalne podrške putem radno – socijalno – komunikacijskih treninga s ciljem uvida u osobne probleme, stjecanja i jačanja samopouzdanja, organiziranja osobnog sustava vrijednosti, korištenja postojećih radnih potencijala, jačanja motivacije i socijalne uključenosti u svakodnevni život i sl.

Radno – socijalno – komunikacijski treninzi uključuju:

 • sudjelovanje u radionicama „Trening životnih vještina“ – komunikacija, donošenje odluka, rješavanje problema, kreativnost i kritičko mišljenje, prepoznavanje i izražavanje emocija, samosvijest, samopoštovanje, empatija,
 • odlaske na različite manifestacije, u kazalište, kino, obilaske znamenitosti grada, posjete udrugama osoba s invaliditetom, gledanje poučnih i zabavnih sadržaja,
 • rad u kreativnim radionicama, likovno izražavanje, slušanje glazbe, glazbeni izričaj, poticanje bavljenja sportom, sudjelovanje u različitim sportskim aktivnostima…
Postignuti rezultati radnog centra

Od 2009. godine do sada 51% korisnika procijenjeno je zapošljivima u zanimanju za koje su se školovali. Za 49% korisnika donesena je procjena o privremenoj nezapošljivosti u zanimanju za koje su se školovali iz nekoliko sljedećih razloga:

 • prosječna razina radne učinkovitosti znatno ispod 50% (tijekom promatranog razdoblja prihvatljivi minimum u zaštićenim uvjetima),
 • kvaliteta izrađenog daleko ispodprosječna,
 • razina radno – socijalnih vještina daleko ispod one koja bi omogućavala minimalnu radno – socijalnu adaptaciju (nije se korigirala niti primjenom radionica radno – socijalnih vještina)

58% zapošljivih korisnika zaposlilo se nakon radno – socijalnog treninga od 6 mjeseci do godine dana, većinom u zaštitnim radionicama. 25% korisnika iz grupe privremeno nezapošljivih u zanimanju zaposleno je na najjednostavnijim pomoćnim poslovima čišćenja, održavanja zelenih površina i drugim jednostavnijim pomoćnim poslovima, najvećim dijelom uz pomoć javnih radova.

Prosječan stupanj zadovoljstva korisnika aktivnostima Radnog centra je visokih 4,5.

Na natječaju Hrvatske mreže za razvoj i kreativnost 2010. u kategoriji „Kreativni i inovativni projekt poticanja i razvoja tolerancije prihvaćanja različitosti u poslovnom okružju“ 21. travnja 2010. URIHO – v Radni centar osvojio je sjajno 2. mjesto.

SLUŽBA ZA REHABILITACIJU URIHO

Adresa: Zagreb, Avenija Marina Držića 1

Telefoni: 01/6184 198 / 01/6430 053

Telefax: 01/6185 089

E-mail: ana.baric@uriho.hr

Female Hands With The Envelope Against The Gray Background 1

Projekt