Organizacijska shema

ODJEL ZA REHABILITACIJU I RADNO-SOCIJALNU SKRB

Provođenje različitih oblika radno-socijalne skrbi namijenjene radnicima ustanove, a osobito osobama s invaliditetom

ODJEL RADNOG CENTRA

Prvi radni centar za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj

ODJEL POMOĆI U RADU

Rad s zaposlenicima ustanove URIHO s težim invaliditetom u cilju očuvanja njihovih preostalih radnih potencijala i bolje socijalizacije

ODJEL VIRTUALNE RADIONICE

Prva virtualna radionica u Republici Hrvatskoj čiji je cilj povećanje zapošljivosti osoba s invaliditetom