URIHO Zagreb - ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
18 in Zagreb
URIHO Zagreb > Vijesti > Služba za rehabilitaciju > Provedba Projekta „Uvođenje modela virtualne radionice za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom s ciljem povećanja njihove zapošljivosti“

Provedba Projekta „Uvođenje modela virtualne radionice za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom s ciljem povećanja njihove zapošljivosti“

Objavljuje: Uriho Zagreb
Kategorija: Služba za rehabilitaciju

Provedba Projekta „Uvođenje modela virtualne radionice za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom s ciljem povećanja njihove zapošljivosti“

U prvom kvartalu su aktivnosti bile usmjerene na pripremu  za provedbu dijela projektnih aktivnosti:

• selekcija kandidata koji će završiti trening u Virtualnoj radionici,
• selekcija i edukacija trenera za provedbu treninga,
• priprema dokumentacije za sekundarnu nabavu računalne opreme i namještaja,
• detaljno planiranje radnih aktivnosti

Slijedom predviđenog u drugom kvartalu su ove aktivnosti realizirane.

Selekcija kandidata

Hrvatski zavod za zapošljavanje,  partner na provedbi projekta, izvršio je selekciju kandidata. Između 60 dugotrajno nezaposlenih osoba s invaliditetom, odabrano je 16 kandidata.

Selekcija i edukacija trenera za provedbu treninga

Za provođenje radnih aktivnosti u Virtualnoj radionici novozaposlene su dvije trenerice izvoditeljica Virtualne radionice. Stručni tim URIHO-ve Službe za rehabilitaciju je za novozaposlene izradio i proveo program obrazovanja za rad s osobama s invaliditetom. Trenerice i voditeljica su su u skladu s projektnim aktivnostima pohađale ECDL obrazovni program te su također završile edukaciju za rad u računovdstvenom programu koji će se koristiti u poslovanju Virtualne radionice.

Stručni tim u sastavu defektolog, psiholog i socijalni radni  također je izradio dokumentaciju za praćenje i evaluaciju rada trenerica i voditeljice Virtualne radionice, koje se provode redovito. Od ožujka 2011. trenerice i voditeljica Virtualne radionice su aktivno uključene u provedbu projektnih aktivnosti s korisnicima.

Sekundarna nabava računalne opreme i uredskog namještaja

Sekundarna nabava računalne opreme i uredskog namještaja je provedena u skladu s pravilima Europske unije. Virtualna radionica je uspješno opremljena novim namještajem, novim računalima i popratnom multifunkcijskom opremom (server, pisači/skeneri/faks aparati …).
Prostor Virtualne radionice u potpunosti je renoviran, opremljen i prilagođen za rad osobama s invaliditetom. Troškove renoviranja prostora u potpunosti je snosio URIHO.

Otvorenje Virtualne radionice

Virtualna radionica, kojoj smo nadjenuli ime „Radimo-učimo“, svečano je otvorena 9. lipnja 2011.

Radne aktivnosti

Izrađen je detaljni plana rada i sistematizacija radnih mjesta unutar Virtualne radionice  te su korisnici 2. svibnja 2011. započeli s treningom i stjecanjem radnog iskustva.

Kako je vidljivo iz ranije predočene strukture korisnika po stručnoj spremi i zanimanjima,  relativno je veliki raspon zanimanja i stupnja stručne spreme korisnika. Zbog toga je prvi mjesec rada bio posvećen upoznavanju s osnovnim procesima poslovanja tvrtki koji će se primjenjivati u radu Virtualne radionice.

Registracijom naše Virtualne tvrtke „Radimo-učimo“ u sustavu VETIS pri Ageniciji za strukovno obrazovanje, ostvaruje se jedan od važnih ciljeva ovog projekta: korisnici stječu praktično iskustvo rada u poduzeću, koje iako je virtualno u pogledu sredstava rada, posluje po svim zakonima i pravilima poslovanja za tvrtke u Republici Hrvatskoj.

„Agencija za strukovno obrazovanje osnovala je Središnji ured vježbeničkih tvrtki… SUVT, koji pruža usluge Trgovačkoga suda, Zavoda za statistiku, Porezne uprave, Poslovne banke, Zavoda za mirovinsko i Zavoda za zdravstveno osiguranje…. Na taj se način u najzornijem mogućem obliku simulira stvarno poslovanje – uz postojeće propise i dokumentaciju. Ovaj ured analizira i poslovanje vježbeničkih tvrtki, uz objavljivanje njihovih rezultata, te informira o pravnim propisima važnim za poslovanje pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj.
Agencija je – u sklopu informacijskog sustava za strukovno obrazovanje VETIS – izradila informacijski modul SUVT kao potporu radu pri registraciji vježbeničke tvrtke, vođenju njezina poslovanja kao i za slučaj potrebe njezina zatvaranja. To je mogućnost da s jednoga mjesta, iz vašeg ureda, vašeg kabineta, vaše učionice ili vašeg doma, on-line, obavljate sve poslove glede registracije tvrtke, njezine prijave i prijave zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, prijave platnog prometa i vođenja ukupnog poslovanja vaše tvrtke. SUVT je istodobno i sustav za e-učenje.“  (preneseno sa http://www.aso.hr/suvt/default.aspx?id=36)

Rad korisnika prati i evaluira projektni Stručni tim pomoću obrazaca izrađenih posebno za ovu svrhu. Na kraju projekta će se napraviti završna evaluacija svih projektnih aktivnosti, u čemu je evaluacija rada korisnika važan dio.
Uspostavili smo vezu s gospođom Andreom Gintenstorfer iz  Središnjeg ureda austrijskih vježbeničkih tvrtki, s kojom smo od tada u stalnoj vrlo kolegijalnoj i profesionalnoj  korespondenciji. (Austrija ima nekoliko virtualnih radionica za osobe s invaliditetom te vrlo pozitivna i dobra iskustva u njihovom radu).
Paralelno sa svim ovim aktivnostima brinuli smo i o vidljivosti našeg projekta. Govorili smo o Virtualnoj radionici na Hrvatskom radiju, prezentirali smo projekt u okviru HZZ – ove završne konferencije projekta Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada, dali smo izjavu za portal www.dnevno.hr , prezentirali smo Virtualnu radionicu u okviru JIM i JAP konferencije. Na URIHO – voj web stranici www.uriho.hr otvorili smo poseban link za EU projekte na kojem prezentiramo i projekt naše Virtualne radionice. Prilikom službenog otvorenja snimljeno je i kasnije reproducirano nekoliko priloga za različite radio i TV postaje, tiskali smo propagandne letke itd.

Prema ugovorenim obvezama, našem se Ugovornom tijelu – Hrvatskom zavodu za zapošljavanje; Odjelu za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije,  svaka tri mjeseca dostavlja kvartalni izvještaj. Do sada smo ih predali dva. Na prvi smo dobili pozitivnu povratnu informaciju, a drugi izvještaj je u fazi evaluacije.

Naša suradnja s Ugovornim tijelom sve ovo vrijeme više je nego dobra. Na sva naša pitanja odgovaraju nam vrlo brzo, pokazujući pri tome visok stupanj profesionalnosti, ali istovremeno i strpljivosti, budući su neka od naših pitanja vrlo početnička.

U sljedećim kvartalima,  bit ćemo usmjereni na poslovanje naše virtualne tvrtke, na ostvarenje njenih što boljih „poslovnih“ rezultata te planiranih projektnih aktivnosti.

24. lipnja 2011. na HTV – u u emisiji „Dobro jutro, Hrvatska“ prikazan je prilog o URIHO – voj Virtualnoj radionici, koji možete pogledati na  sljedećem linku:
http://djh.hrt.hr/component/content/article/3367

Hrvatski HR English EN Deutsch DE
Skip to content