URIHO Zagreb - ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
URIHO Zagreb > Organizacijska shema

SLUŽBA ZA REHABILITACIJU URIHO / organizacijska shema

ODJEL ZA REHABILITACIJU I RADNO-SOCIJALNU SKRB

  • Provođenje različitih oblika radno-socijalne skrbi namijenjene radnicima ustanove, a osobito osobama s invaliditetom

ODJEL RADNOG CENTRA

  • Prvi radni centar za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj

ODJEL POMOĆI U RADU

  • Rad s zaposlenicima ustanove URIHO s težim invaliditetom u cilju očuvanja njihovih preostalih radnih potencijala i bolje socijalizacije

ODJEL VIRTUALNE RADIONICE

  • Prva virtualna radionica u Republici Hrvatskoj čiji je cilj povećanje zapošljivosti osoba s invaliditetom

Misija URIHO – a je profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom, što je  od posebnog interesa za društvo u cjelini.

Hrvatski HR English EN Deutsch DE