Povijest i razvoj

Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom pravni je slijednik najstarije zaštitne radionice u Hrvatskoj pod nazivom „Ivančica“, osnovane još daleke 1946. godine. Radionica se i danas nalazi u sastavu ustanove te je značajno doprinijela razvitku zaštitnog zapošljavanja.

URIHO je isto tako pravni slijednik nekadašnjeg poslovnog sustava pod nazivom DIOZ koji je nastao 1978. godine udruživanjem tadašnjih samostalnih zaštitnih radionica: DES-a za gluhe i nagluhe osobe, Ivančice za kronično oboljele osobe, OSVIT-a za invalide rada i ZIRI-a za tjelesne invalide te osoba sklonih asocijalnom ponašanju. Navedeno poduzeće, temeljem ugovora o preoblikovanju i spajanjem 10 društava 1996. godine mijenja svoj naziv u URIHO, ustanovu za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem, a njezini osnivači bili su Grad Zagreb i Hrvatski savez gluhih i nagluhih.

Djelatnost URIHO-a uključuje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te je važna za cjelokupno društvo. Ustanova danas zapošljava nešto više od 500 djelatnika od čega oko 60% čine osobe s invaliditetom. Zaštitno zapošljavanje odvija se u okviru gospodarskih grana za tekstil, keramiku, metal, kožu, kitničarstvo, ortopediju, kartonažu i tisak.

URIHO je prva zaštitna radionica u Republici Hrvatskoj koja posjeduje ISO standard. Certifikat za sustav upravljanja kvalitetom EN ISO 9001:2008 potvrđuje usklađenost URIHO-a sa strogim svjetskim standardima kvalitetne poslovne organizacije. Ovim certifikatom definiran je sustav upravljanja kvalitetom, odgovornost poslodavca, upravljanje resursima, realizacija proizvoda, mjerenja i analize. Za kupce URIHO-vih proizvoda i usluga, i za njegove zaposlenike, uvođenje ISO standarda znači kontinuirano unapređenje kvalitete rada, inovativnosti i fleksibilnosti.

U travnju 2009. godine ustanova je otvorila vrata prvog Radnog centra u Hrvatskoj koji predstavlja novi oblik rada s osobama s invaliditetom. Osnovna uloga Radnog centra je priprema osoba s invaliditetom za svijet rada, dok su korisnici osobe s invaliditetom koje imaju određeni stupanj stručne osposobljenosti, ali iz određenih razloga, od kojih je najčešći dugotrajna nezaposlenost, nisu u mogućnosti izravno se uključiti u svijet rada. Radni centar dosad je za rad osposobio 217 korisnika.

Virtualna radionica započela je s radom 2011. godine, a ovdje se dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom putem standarda profesionalne rehabilitacije osposobljavaju za rad u administrativnim, komercijalnim i financijsko računovodstvenim zanimanjima. Kroz projekt financiran iz IPA pretpristupnih fondova EU do sad je prošlo 125 korisnika.

Projekt ustanove koji se odnosi na osposobljavanje za rad čistačica i pomoćnih kuharica započeo je 2019. godine s radnim imenom „Pometimo prošlost, zakuhajmo budućnost“. Financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a dosad je za navedena zanimanja osposobljeno 55 korisnika.

Najnoviji EU projekt, započet 2020. godine pod nazivom „Inkluzivno obrazovanje: osiguravanje pristupačnosti nestrukovnog obrazovanja“ najbolje je ocijenjen od strane evaluatora. Projekt se temelji na suradnji tri profila stručnjaka iz sedam europskih zemalja, a URIHO je koordinator. Predviđeno trajanje je 32 mjeseca, odnosno od 1. studenog 2020. do 30.lipnja 2023.