Pravni akti

Pravni okvir ustanove URIHO

 1. ZAKON O USTANOVAMA (NN 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19, 151/22)
 2. ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA (NN 111/9334/99121/9952/00118/03107/07146/08137/09125/11152/11111/1268/13110/1540/1934/22114/2218/23130/23)
 3. ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM ( NN 157/13,152/14,39/18,32/20)
 4. PRAVILNIK O POTICAJIMA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM (NN145/20)
 5. PRAVILNIK O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I CENTRIMA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSOBA S INVALIDITETOM (NN75/18)
 6. PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KVOTE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM (NN75/18,120/18,37/20, 145/20)
 7. PRAVILNIK O ZAŠTITNIM RADIONICAMA I INTEGRATIVNIM RADIONICAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM (NN 75/2018)
 8. ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (25/13,85/1569/22)
 9. ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN120/16, 114/22)OPĆI AKTI

 • Pravilnik-o-održavanju-i-korištenju-službenih-vozila-Ustanove.pdf Preuzmi
 • Izmjene-i-dopune-Statuta.pdf Preuzmi
 • Statut-ustanove-URIHO.pdf Preuzmi
 • Kolektivni-ugovor.pdf Preuzmi
 • Etički-kodeks.pdf Preuzmi
 • Pravilnik-o-postupku-unutarnjeg-prijavljivanja-nepravilnosti.pdf Preuzmi
 • Pravilnik-o-poslovnoj-i-profesionalnoj-tajni.pdf Preuzmi
 • Protokol-o-testiranju-na-alkohol,-droge-i-druga-sredstva-ovisnosti-na-radnom-mjestu.pdf Preuzmi

DOKUMENTI