URIHO Zagreb - ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
URIHO Zagreb > Vijesti > Služba za rehabilitaciju > Kontakt telefoni stručnih radnica URIHO-ve Službe za rehabilitaciju

Kontakt telefoni stručnih radnica URIHO-ve Službe za rehabilitaciju

Objavljuje: Uriho Zagreb
Kategorija: Služba za rehabilitaciju

Rad stručnih radnika Službe za rehabilitaciju prilagođavamo aktualnoj situaciji pandemije Corona virusom, poštujući pri tome, koliko je maksimalno moguće, preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Veći dio naših poslova odvija se putem rada od kuće, koji će slijedom navedenih (ne)prilika, tamo gdje god je to objektivno moguće, biti sve zastupljeniji i u ostalim organizacijskim cjelinama naše Ustanove, uz neophodnu, odgovarajuću informacijsku i telekomunikacijsku podršku.

Kontakt telefoni stručnih radnica Službe za rehabilitaciju danas su prespojeni na njihove mobilne telefone.

  Ime i prezime stručne radnice   Zvanje     Broj telefona  
Jelena Opačak psihologinja 01 6430 057
Iva Šušak defektologinja – socijalna pedagoginja 01 6430 051
Ana Barić socijalna radnica 01 4830329
Mia Lakatoš socijalna radnica 01 6558 742
Ružica Rajič Župan socijalna radnica 01 6430 048
Ivana Matoš Buršić psihologinja 01 6430 005
Željkica Šemper defektologinja -rehabilitatorica 01 6430 053
Vesna Zećirević defektologinja -rehabilitatorica 01 6430 041
Višnja Majsec Sobota psihologinja 01 6184 198

Radno vrijeme: radnim danom (pon-pet) od 8.00  – 16.00 sati

Hrvatski HR English EN Deutsch DE