URIHO Zagreb - ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
URIHO Zagreb > Izjava o pristupačnosti
Izjava o pristupačnosti

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

 

URIHO- ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice ustanove URIHO (https://www.uriho.hr)

 

Stupanj usklađenosti

Ove mrežne stranice su usklađene sa Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti v2.1.2. Postavljanjem UserWay plug-ina za pristupačnost ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaji mrežnih stranica koji su kvalificirani kao arhiva (sadržaji koji nisu potrebni za postupke u tijeku niti se ažuriraju, niti uređuju nakon 23. rujna 2019.) nisu obuhvaćeni područjem primjene primjenjivog zakonodavstva te niti nisu usklađeni sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena u rujnu 2020. Metoda upotrijebljena za pripremu izjave je samoprocjena koju je provela ustanova URIHO. Izjava je zadnji put preispitana u rujnu 2020.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

U slučaju da korisnik treba informacije koje su na mrežnim stranicama ustanove URIHO objavljene u nepristupačnom obliku ili je primijetio neusklađenosti koje nisu obuhvaćene opisom iz stavke Nepristupačan sadržaj, korisnik se može javiti:

 

  • putem e-pošte na adresu agospocic@uriho.hr,
  • putem telefona na broj 01/6444491 u radnom vremenu od 8 do 16 sati
  • poštom na adresu Avenija Marina Držića 1, 10000 Zagreb.

 

Ustanova URIHO dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će na iste odgovoriti.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju da korisnik mrežnih stranica ustanove URIHO nije zadovoljan odgovorima na upit, obavijesti o neusklađenostima ili smatra da URIHO nije udovoljilo zahtjevu za pristupačnim informacijama,  mogu se obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 2099 100 ili putem e-pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Hrvatski HR English EN Deutsch DE