Misija, vizija, strategija

MISIJA

Misija URIHO-a je osposobljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom i drugih teže zapošljivih osoba , te iznalaženje novih mogućnosti njihovog zapošljavanja stvarajući pri tomu ugodno i poticajno radno okruženje. To se postiže zapošljavanjem osoba s invaliditetom po proizvodnim jedinicama, sukladno njihovim mogućnostima i sklonostima, te rehabilitacijom u sklopu istoimene službe putem predviđenih programa.

VIZIJA

Cilj nam je izgraditi priznato ime URIHO-a i njegove proizvodne marke u svakom našem poslu i time ostvariti i održati rejting najpriznatije institucije za zapošljavanje osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

STRATEGIJA

Za ostvarenje zadanog cilja nužno je kvalitetom naših proizvoda i pruženim uslugama zadovoljiti potrebe i želje klijenata. Stoga ćemo i dalje ulagati u tehnološku opremljenost naših proizvodnih jedinica i pratećih službi. Ulagat ćemo u edukaciju i usavršavanje svojih zaposlenika i razvijati ćemo sustav motivacije svih kadrova a poglavito osoba s invaliditetom.

Naglasak ćemo staviti na profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom u cilju razvijanja socijalizacije i očuvanja radnih sposobnosti. S namjerom stalnog održavanja visoke razine kvalitete poboljšavat ćemo uvedeni sustav upravljanja kvaliltetom.

U svrhu postizanja veće učinkovitosti na svim područjima rada u planu nam je izgradnja novog Centra na Kajzerici.